Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Các mẫu bản khai tên miền

Kể từ ngày 01/08/2020, AZDIGI sẽ áp dụng sử dụng các bản khai khi đăng ký tên miền, cũng như áp dụng khi chuyển nhượng và thay đổi thông tin tên miền nhằm xác thực chủ sở hữu và bảo mật tên miền tốt hơn theo Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Sau khi tên miền được kích hoạt và đi vào sử dụng, bộ phận Chăm sóc khách hàng của AZDIGI sẽ chủ động liên hệ đến quý khách để hoàn thiện và cập nhật bản khai.

Đối với một số tên miền đặc biệt như .gov.vn, .edu.vn, .name.vn,…thì có thể AZDIGI sẽ yêu cầu bản khai trước khi kích hoạt tên miền vì các tên miền này cần xác thực danh tính chủ sở hữu trước khi đăng ký.

Nếu quý khách cần hỗ trợ thêm bất kỳ vấn đề nào liên quan đến bản khai tên miền, hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của AZDIGI theo thông tin dưới đây:

  • Hotline: 028 730 24768
  • Email: sale@azdigi.com
  • Địa chỉ: 768 Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
  • Thời gian làm việc: Từ 08h00p đến 17h30p, thứ Bảy làm việc đến 12h00p.
Icon

Cá nhân – Chuyển đổi nhà đăng ký tên miền 15.50 KB 158 downloads

Bản khai chuyển đổi nhà đăng ký cho tên miền Việt Nam. …
Icon

Tổ chức – Thay đổi chủ thể tên miền 25.50 KB 23 downloads

Bản khai sử dụng để yêu cầu thay đổi chủ thể tên miền hoặc…
Icon

Tổ chức – Bản khai tên miền Việt Nam 94.00 KB 196 downloads

Bản khai sử dụng khi đăng ký các tên miền Việt Nam dành cho Tổ…
Icon

Tổ chức – Bản khai đăng ký tên miền quốc tế 26.00 KB 130 downloads

Bản khai áp dụng khi đăng ký tên miền quốc tế dành cho Tổ chức/Công…
Icon

Tổ chức – Chuyển đổi nhà đăng ký tên miền 25.00 KB 63 downloads

Bản khai yêu cầu chuyển đổi nhà đăng ký tên miền Việt Nam dành…
Icon

Cá nhân – Thay đổi chủ thể tên miền 20.50 KB 31 downloads

Bản khai sử dụng khi cá nhân cần thay đổi chủ thể hoặc chuyển…
Icon

Cá nhân – Hoàn trả tên miền 21.00 KB 16 downloads

Bản khai sử dụng khi cần hoàn trả/huỷ tên miền Việt Nam. …
Icon

Cá nhân – Bản khai tên miền Việt Nam 88.50 KB 503 downloads

Bản khai khi đăng ký mới các tên miền quốc gia Việt Nam như .VN,…
Icon

Cá nhân – Bản khai đăng ký tên miền quốc tế 17.50 KB 598 downloads

Bản khai sử dụng khi đăng ký các loại tên miền quốc tế dành cho…

    Bình chọn lsvr_kba