Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn đổi Nameserver cho tên miền

Khi mua tên miền tại AZDIGI, bạn có thể toàn quyền quản lý bản ghi DNS hoặc sửa địa chỉ nameserver trỏ về một máy chủ khác. Trong bài hướng dẫn này AZDIGI sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi địa chỉ Nameserver của tên miền.

Đầu tiên bạn truy cập vào trang quản lý dịch vụ của AZDIGI tại https://my.azdigi.com/clientarea.php và đăng nhập bằng tài khoản đã khởi tạo khi đăng ký dịch vụ.

Sau đó truy cập vào mục Tên miền (Domains).

Và chọn tên miền của bạn cần đổi Nameserver, nhấp vào nút đổ xuống và chọn Thay đổi Nameserver (Change Nameserver).

Sau đó bạn chọn Sử dụng DNS tùy chỉnh (Use custom DNS) và điền địa chỉ Nameserver cần trỏ tới vào.

Khi sửa Nameserver hoàn tất, bạn sẽ cần đợi cho tên miền được cập nhật hoàn toàn và thời gian đợi có thể mất vài mươi phút hoặc vài giờ.

Địa chỉ nameserver của AZDIGI

Các dịch vụ AZ Pro Hosting, Business Hosting, Premium Business Hosting, Turbo Business Hosting, Turbo Cloud Hosting, Unlimited Hosting

  • ns3.azdigi.com
  • ns4.azdigi.com

SEO Hosting

Dịch vụ SEO Hosting sử dụng DirectAdmin sẽ sử dụng cặp nameserver riêng sau đây:

  • ns1-seohosting.azdigi.com
  • ns2-seohosting.azdigi.com

Reseller Hosting

Để trỏ các tên miền về máy chủ Reseller Hosting, bạn sử dụng cặp nameserver dưới đây:

  • ns1-rsh.azdigi.com
  • ns2-rsh.azdigi.com
5/5 - (1 bình chọn)