Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn sử dụng chức năng Zone Editor trong Cpanel

Mặc định khi bạn sử dụng cặp Nameserver tại AZDIGIns3.azdigi.com & ns4.azdigi.com thì mọi cấu hình DNS của bạn sẽ được cấu hình trực tiếp trong Zone Editort DNS (Dịch vụ quản lý DNS tên miền) thì các bản ghi đó mới có hiệu lực. Mình xin thông tin sơ về các bản ghi DNS trong Zone Editor hỗ trợ.

  • A
  • AAAA
  • CAA
  • CNAME
  • MX
  • SRV
  • TXT

Lưu ý: Hướng dẫn trên chỉ có hiệu lực khi bạn sử dụng cặp Nameserver tại AZDIGI là ns3.azdigi.com & ns4.azdigi.com

Để tùy chỉnh DNS của domain bạn truy cập vào CPanel và chọn Zone Editor

Bạn chọn domain cần chỉnh sửa và chọn MANAGE như ảnh bên dưới

Để thêm Record mới bạn chọn ADD RECORD và chọn RECORD tương ứng

VD: Bên dưới mình tạo 1 Record A với tên sub là labaz trỏ về IP là 103.221.220.204

Để xóa Record bạn chọn Record cần xóa và click vào DELETE như ảnh dưới và chọn CONTINUE để xác nhận xóa bỏ

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com
  • Click vào website AZDIGI để tham khảo dịch vụ hosting/VPS tốt nhất Việt Nam.
5/5 - (1 bình chọn)