Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bản quyền DirectAdmin chỉ hiển thị 1 tháng

Hiện tại AZDIGI đang là đối tác trực tiếp với DirectAdmin để cung cấp bản quyền phần mềm DirectAdmin cho các khách hàng sử dụng dịch vụ tại AZDIGI.

Tuy nhiên, DirectAdmin chỉ có một chu kỳ thanh toán duy nhất là hàng tháng. Nếu quý khách mua bản quyền DirectAdmin tại AZDIGI nhiều hơn 1 tháng thì thông tin bản quyền vẫn là 1 tháng, nhưng ở các kỳ gia hạn tiếp theo AZDIGI sẽ tiến hành gia hạn tự động cho quý khách đến hết chu kỳ thanh toán.

Khi hết chu kỳ thanh toán, sau 7 ngày không thanh toán thì bản quyền sẽ bị tạm khóa.

3/5 - (2 bình chọn)