Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn thay đổi hostname trên OS Centos

Bài viết hôm nay AZDIGI xin hướng dẫn bạn thực hiện thay đổi hostname trên Centos OS. Để thay đổi bạn cần SSH vào máy chủ và thực hiện thao tác như sau

Kiểm tra hostname hiện tại bằng lệnh sau.

# hostname

Thay đổi hostname tức thời (reboot lại máy chủ sẽ mất)

Bạn thực hiện nhập lệnh sau

# hostname huongdan.dotrungquan.info
Bạn nhớ thay đổi hostname trong hướng dẫn thành hostname bạn cần nhé.

Thay đổi hostname vĩnh viễn

Bạn thực hiện nhập lệnh sau

# hostnamectl set-hostname help.dotrungquan.info

Sau đó bạn kiểm tra lại trạng thái bằng lệnh hostnamectl sẽ thấy thông tin như sau

Như vậy là đã hoàn tất rồi nhé!

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com
  • Click vào website AZDIGI để tham khảo dịch vụ hosting/VPS tốt nhất Việt Nam.
Bình chọn lsvr_kba