Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bao nhiêu lâu tôi sẽ nhận được huê hồng?

Khi bạn giới thiệu thành công một đơn hàng (khách hàng đã thanh toán và dịch vụ được kích hoạt), bạn sẽ nhận được huê hồng ngay mà bạn có thể xem chi tiết tại https://aff.azdigi.com. Tuy nhiên, huê hồng sẽ có 2 trạng thái như sau:
  • Huê hồng chậm trả (Delayed Commission): Đây là huê hồng bạn sẽ nhận được ngay sau khi đơn hàng được giới thiệu thành công, tuy nhiên huê hồng này sẽ không thể rút ra và không được tính thành Huê hồng hiện tại. Bạn sẽ cần đợi 40 ngày sau Huê hồng chậm trả sẽ được chuyển thành Huê hồng hiện tại và bạn có thể rút ra. Nếu dịch vụ bạn giới thiệu bị hủy trước 40 ngày, huê hồng sẽ bị hủy.
  • Huê hồng hiện tại (Current Commission): Đây là huê hồng mà bạn đã nhận được và có thể yêu cầu rút ra sau khi đạt ngưỡng 1.000.000 đồng.
Như vậy tóm lại, bạn sẽ nhận được huê hồng ngay sau khi giới thiệu đơn hàng hoàn tất và có thể rút ra sau 40 ngày nếu dịch vụ bạn giới thiệu vẫn còn hoạt động.
3.5/5 - (2 bình chọn)