Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sử dụng AZDIGI DNS dành cho dịch vụ tên miền

Hiện nay khi bạn đăng ký tên miền tại AZDIGI, bạn sẽ được sử dụng hệ thống AZDIGI DNS để có thể trỏ tên miền của mình về máy chủ tùy ý.

Lưu ý rằng hệ thống AZDIGI DNS sẽ có cặp nameserver là ns1.azdigi.com và ns2.azdigi.com. Hệ thống này không phải là nameserver của hosting nên chỉ sử dụng nếu bạn cần trỏ tên miền về VPS của AZDIGI hoặc trỏ tên miền đăng ký tại AZDIGI ra máy chủ khác.

Nếu bạn sử dụng dịch vụ Hosting

Nếu bạn cần trỏ tên miền về dịch vụ Hosting tại AZDIGI, hãy bỏ qua bài viết này và thực hiện trỏ tên miền về các cặp nameserver tương ứng của từng dịch vụ Hosting.

Xem thêm: Các địa chỉ nameserver dịch vụ Hosting tại AZDIGI

Trỏ tên miền về AZDIGI DNS

Để các bản ghi DNS trong hệ thống này hoạt động thì tên miền bạn phải trỏ về:

ns1.azdigi.com
ns2.azdigi.com

Nếu bạn đăng ký tên miền tại AZDIGI, hãy xem hướng dẫn đổi nameserver tại đây.

Truy cập vào trang quản lý DNS

Để sử dụng hệ thống này, bạn truy cập vào phần Tên miền -> Quản lý DNS.

Quản lý DNS cho tên miền đăng ký tại AZDIGI

Đối với các tên miền đăng ký tại AZDIGI, hệ thống đã tự tạo sẵn một vùng DNS cho tên miền đó, bạn có thể ấn vào nút sửa vùng DNS của tên miền cần sửa.

Tại đây bạn sẽ có thể thấy một số bản ghi có sẵn, bạn có thể xóa đi hoặc thay đổi lại giá trị của từng bản ghi. Lưu ý rằng bạn không được xóa các bản ghi NS có sẵn.

Thêm/Sửa bản ghi DNS

Bản ghi DNS nghĩa là những dữ liệu ghi của DNS để có thể các phần của tên miền hoạt động được. Mặc định khi thêm vùng DNS hệ thống sẽ có một số bản ghi DNS được tạo ra sẵn dành cho bạn.

Nếu bạn cần thêm bản ghi DNS vào đây thì nhấn vào liên kết Thêm bản ghi.

Sau khi thực hiện thay đổi hãy ấn liên kết Lưu thay đổi phía dưới để lưu lại.

4.4/5 - (17 bình chọn)