Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pro Mail Hosting: Hướng dẫn sử dụng Autoresponders (Tự động trả lời) trên Mail Pro

Chức năng Autoresponders (Tự động trả lời mail) là một chức năng khá hữu ích giúp bạn thiết lập Tự động trả lời mail khi có mail đến. Để sử dụng bạn thực hiện như sau.

Bước 1: Tại Email Management bạn click chọn Autoresponders như ảnh bên dưới.

Sau đó bạn click vào Create Autoresponders như ảnh sau.

Bước 2: Nhập vào thông tin cấu hình Autoresponder ( Trả lời tự động)

Bạn nhập vào các thông tin cấu hình như sau.

  • From: Nhập vào mail cần Reply
  • Message: Nhập vào nội dung tin nhắn cần Autoresponder
  • CC Recipient: Bạn có thể nhập vào thêm một tài khoàn mail để thực hiện CC.

Sau khi đã thiết lập hoàn tất, tất Autoresponders sẽ hoạt động ngay. Bên dưới là một ảnh minh hoạ mình thiết lập.

Như vậy mình đã hướng dẫn bạn thực hiện cấu hình Autoresponders mail hoàn tất.

Để tìm kiếm các tài liệu sử dụng mail bạn có thể truy cập vào Hướng dẫn mail hosing tại link bên dưới.

Hướng dẫn mail hostinghttps://huongdan.azdigi.com/email-hosting/

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com

Bình chọn lsvr_kba