Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Cấu hình tự trả lời mail cho OX App Suite

Trong một số trường hợp, bạn có thể cần thiết lập chế độ tự động trả lời cho email cho người gửi sau khi bạn nhận được email, ví dụ trong những lúc bạn đi du lịch không thể phản hồi ngay.

Với OX App Suite, bạn có thể lên lịch tự động trả lời trong một khoảng thời gian nhất định hoặc tự động trả lời cho tất cả email ở mọi thời điểm.

Để cấu hình, bạn truy cập vào webmail tại https://us.appsuite.cloud/appsuite và chọn Settings.

Kế tiếp bạn chọn mục Mail và chọn Vacation notice.

Sau đó bật tính năng Vacation notice lên và nhập tiêu đề mail trả lời vào mục Subject, nội dung tự trả lời vào mục Message.

Lúc này email của bạn sẽ tự động trả lời cho tất cả email gửi đến cho đến khi bạn tăt tính năng này. Hoặc bạn có thể lên lịch chỉ gửi tự động trong khoảng thời gian nhất định bằng cách nhấp vào tuỳ chọn “Send vacation notice during this time only” và chọn thời gian bắt đầu và kết thúc.

Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, hãy gửi yêu cầu hỗ trợ tới bộ phận kỹ thuật tại https://azdigi.co/ticketkythuat hoặc hotline 028 730 24768.

Bình chọn lsvr_kba