Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tài khoản ngân hàng AZDIGI

Quý khách có thể thực hiện chuyển khoản vào một trong các tài khoản bên dưới, và ghi nội dung chuyển khoản là số Hoá đơn dịch vụ của quý khách tại AZDIGI theo cú pháp:

HDXXXXX

Trong đó, XXXXX là số hoá đơn dịch vụ tại AZDIGI.

Danh sách số tài khoản ngân hàng:

Ngân hàng Thương Mại Á Châu (ACB)
Chi nhánh: Thủ Đức – PGD: Bình Trưng
Số tài khoản: 24768
Chủ tài khoản: CONG TY CO PHAN AZDIGI

Ngân Hàng Sacombank
Chi nhánh: Thủ Đức – PGD Nguyễn Duy Trinh, CN Quận 2
Số tài khoản: 0601 2298 8468
Chủ tài khoản: CONG TY CO PHAN AZDIGI

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
Số tài khoản: 0181 0022 24768
Chi nhánh: Nam Sài Gòn – TP Hồ Chí minh
Chủ tài khoản: CONG TY CO PHAN AZDIGI

Xem thêm Hướng dẫn thanh toán tại AZDIGI.

Bình chọn lsvr_kba