Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn tạo Package trên Control CyberPanel

Package là gì?

Package là công cụ dùng để phân chia tài nguyên cho websites, nếu bạn có nhu cầu chia thành những gói host với cấu hình khác nhau về tài nguyên cho user thì đây chính là chức năng của Package, hầu như control panel nào cũng có Package. Ở bài viết này AZDIGI sẽ hướng dẫn bạn cách tạo Package trên Cyber Panel

Tạo Package

Truy cập và đăng nhập vào Cyber panel, các bạn để ý thanh menu bên trái và chọn:

Package => Creat Packages và điền đầy đủ các thông số cần thiết

  • Packages name: Tên Package
  • Domains: Số domain được tạo của gói Package (nếu muốn không giới hạn thì bạn điền 0)
  • Disk Space: Dung lượng được tạo của gói Package (nếu muốn không giới hạn thì bạn điền 0)
  • Bandwidth: Dữ liệu truyền tải của gói Package (nếu muốn không giới hạn thì bạn điền 0)
  • FTP Accounts: Tài khoản FTP được tạo của gói Package
  • Databases: Cơ sở dữ liệu được tạo của gói Package
  • Emails: Số email được tạo của gói Package

Sau khi điền đầy đủ thông tin trên bạn chọn Create Package để tạo gói Package

Chỉnh sửa Package

Để xem các Package đã tạo và chỉnh sửa , các bạn vào Package => List Package => Edit để chính sửa.

Chúc các bạn thành công.

Bình chọn lsvr_kba