Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pro Mail Hosting: Hướng dẫn tạo chữ ký trong mail RoundCube

Bài viết hôm nay AZDIGI sẽ hướng dẫn bạn thực hiện tạo chữ ký trong webmail RoundCube như sau.

Bạn truy cập vào Settings => identities => Chọn mail. Sau đó tạo Signature bạn thêm nội dung chữ ký cần thêm vào. Sau khi thêm xong bạn thực hiện Save lại để áp dụng.

Bây giờ bạn hãy thực hiện tạo mail mới để kiểm tra chữ ký có tự động xuất hiện không nào. Và bên dưới là kết quả mà mình thực hiện.

Để tìm kiếm các tài liệu sử dụng mail bạn có thể truy cập vào Hướng dẫn mail hosing tại link bên dưới.

Hướng dẫn mail hostinghttps://huongdan.azdigi.com/email-hosting/

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com
Bình chọn lsvr_kba