Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn xử lý lỗi 404 not found WordPress

Một số trường hợp sau khi bạn chuyển hosting, cài đặt lại website truy cập site home vẫn hoạt động bình thường và khi truy cập các site con như (bài viết, trang, chuyên mục) đều gặp lỗi 404 not found. Bạn đừng lo lắng mình sẽ hướng dẫn bạn xử lý nhanh như sau.

Cách 1: Chỉnh đường dẫn tĩnh (permalink)

Bạn đăng nhập vào admin WordPress tìm đến Cài đặt => Đường dẫn tĩnh

Sau đó bạn chọn Tùy biến và tiến hành save lại, bạn nên clear cache trình duyệt rồi hãy kiểm tra lại.

 

Cách 2: Chỉnh sửa trong file .htaccess

Mặc định file .htaccess là file ẩn, vì thế bạn phải show hidden để hiện các file ẩn này lên.

Tiếp đến bạn mở và chỉnh sửa file .htaccess và thêm vào đoạn mã bên dưới, nếu file .htaccess không có bạn thực hiện tạo mới nhé.

Đoạn mã dành cho WordPress

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress

Nếu bạn dùng WordPress Multisite thì sử dụng đoạn mã sau

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) $2 [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*\.php)$ $2 [L]
RewriteRule . index.php [L]

Video hướng dẫn chỉnh sửa file .htaccess

Bây giờ bạn hãy kiểm tra lại lỗi 404 còn không nhé!

 

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com
  • Click vào website AZDIGI để tham khảo dịch vụ hosting/VPS tốt nhất Việt Nam.
5/5 - (1 bình chọn)