Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn yêu cầu nhận hóa đơn VAT

Do hiện tại có nhiều trường hợp khách hàng đăng ký dịch vụ với thông tin công ty chưa chính xác, dẫn đến việc hoá đơn xuất sai thông tin nhiều, vì vậy với các khách hàng cần nhận hoá đơn VAT thì có thể thực hiện gửi yêu cầu nhận hoá đơn VAT trong vòng 7 ngày sau khi dịch vụ được kích hoạt.

Để yêu cầu nhận hóa đơn, quý khách truy cập vào liên kết http://azdigi.co/yeucauhoadonvat và điền thông tin cần xuất hóa đơn.

Ngay sau khi quý khách gửi thông tin, AZDIGI sẽ nhận được và tiến hành kiểm tra rồi xuất hóa đơn gửi qua email cho quý khách.

Quý khách phải yêu cầu xuất hóa đơn trong vòng 07 ngày, và các hoá đơn sau 7 ngày không có người nhận thì AZDIGI sẽ xuất theo dạng khách hàng không lấy hoá đơn.

Lưu ý khi nhập thông tin:

  • Tên công ty phải là tên đầy đủ.
  • Mã số thuế phải nhập chính xác.
  • Số hóa đơn dịch vụ tại AZDIGI quý khác phải nhập chính xác, số hóa đơn dịch vụ quý khách có thể xem trong email hoặc https://my.azdigi.com.

Nếu quý khách cần hỗ trợ liên quan tới việc xuất hóa đơn, vui lòng liên hệ qua email billing@azdigi.com hoặc hotline 028 730 24768 (ấn phím 1) trong giờ hành chính, hoặc số điện thoại 0903982768.

5/5 - (1 bình chọn)