Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn yêu cầu xuất hóa đơn VAT

Hiện tại AZDIGI áp dụng việc xuất hóa đơn điện tử. Do vậy nếu quý khách hàng có nhu cầu xuất hóa đơn VAT thì có thể thực hiện theo hướng dẫn sau.

Để yêu cầu xuất hóa đơn, quý khách truy cập vào liên kết https://forms.gle/WRrhMQqkFvcRpcWY9 và điền thông tin cần xuất hóa đơn.

Quý khách phải yêu cầu xuất hóa đơn trong vòng 07 ngày nếu chưa cập nhật thông tin công ty.

Ngay sau khi quý khách gửi thông tin, AZDIGI sẽ nhận được và tiến hành kiểm tra rồi xuất hóa đơn gửi qua email cho quý khách.

Lưu ý khi nhập thông tin:

  • Tên công ty phải là tên đầy đủ.
  • Mã số thuế phải nhập chính xác.
  • Số hóa đơn dịch vụ tại AZDIGI quý khác phải nhập chính xác, số hóa đơn dịch vụ quý khách có thể xem trong email hoặc https://my.azdigi.com.

Nếu quý khách cần hỗ trợ liên quan tới việc xuất hóa đơn, vui lòng liên hệ qua email billing@azdigi.com hoặc hotline 028 730 24768 (ấn phím 1) trong giờ hành chính.

Uu đãi "Hosting chất - Ưu đãi ngất" - Giảm giá và tặng thêm đến 15 tháng sử dụngXem chi tiết