Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cập nhật/update License DirectAdmin

Bài viết hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn thực hiện việc cập nhật License DirectAdmin, khi bạn gia hạn License hoặc cập nhật mới.

Để cập nhật License bắt buộc bạn phải mua License DirectAdmin và AZDIGI hiện tại là Đại lý của DirectAdmin, bạn có thể tham khảo thông tin về bản quyền và giá tại link bên dưới.

Những thông tin cần thiết trước khi cập nhật License

  • SSH: tài khoản root (ip, user, pass, port)
  • UID: Client ID (Hãng hoặc đại lý sẽ gửi cho bạn)
    • Mặc định nếu bạn mua License tại AZDIGI UID sẽ là 65035
  • LID: License ID (Hãng hoặc đại lý sẽ gửi cho bạn)

Sau khi bạn SSH vào VPS và nhập các lệnh như sau

cd /usr/local/directadmin/scripts
./getLicense.sh 65035 1234
service directadmin restart

Chú thích:

  • 65035: Là UID
  • 1234: LID

Lưu ý: Nếu báo lỗi trích xuất thì bạn chạy lệnh sau

head -n 1 /usr/local/directadmin/conf/license.key

Sau đó bạn nhập các lệnh sau

cd /usr/local/directadmin/scripts
./getLicense.sh 65035 1234 1.2.3.4
service directadmin restart

Trong đó:

  • 65035: UID
  • 1234: LID
  • 1.2.3.4: IP của VPS

Như vậy là đã hoàn tất quá trình cập nhật License DirectAdmin

Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com

5/5 - (3 bình chọn)