Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn sử dụng lệnh MySQL trên Linux để Backup và Restore database

Đôi khi cần import nhưng file lớn tới vài trăm MB mà bạn sử dụng giao diện để export/import sẽ mất thời gian và thao tác dễ fail, khó đó bạn nên sử dụng cmd của linux để xử lý cho nhanh và an toàn. Để thực hiện được AZDIGI xin hướng dẫn bạn như sau.

Đầu tiên thì bạn cần đăng nhập vào VPS Linux với giao thức SSH. Sau đó sử dụng các lệnh tương ứng như dưới đây để backup và restore database.

Lệnh mysqldump để backup database

Để backup database, bạn cần có đầy đủ thông tin của database cần backup gồm : user , database name, password của database.

Khi có đầy đủ thông tin các bạn chạy lệnh:

mysqldump --opt -u admin_azdigi -p admin_azdigi > tenfilemoi.sql

Trong đó:

  • admin_azdigi : User của database
  • admin_azdigi : Tên của database
  • tenfilemoi.sql : Tên tập tin cần lưu lại, tập tin này phải có dạng mở rộng là .sql.
  • –opt : Các tùy chọn mysqldump

Lệnh mysql để restore database

Để restore database, bạn cần tạo mới một database gồm: user database, database name, pass.

Khi có đầy đủ thông tin các bạn chạy lệnh:

mysql -u admin_azdigi1 -p admin_azdigi1 < tenfile.sql

Trong đó:

  • admin_azdigi1 : User của database
  • admin_azdigi1 : Tên của database
  • tenfile.sql : Đường dẫn tới tập tin .sql cần phục hồi.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, để hỗ trợ xử lý bạn có thể liên hệ với kỹ thuật AZDIGI tại 2 kênh bên dưới.

• Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
• Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về support@azdigi.com

5/5 - (1 bình chọn)