Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn sử dụng WinSCP kết nối vào server/vps

Cũng như các tools khác như putty, xshell, WinSCP cũng là một tools hỗ trợ FTP và SFTP, và bài viết hôm nay hướng dẫn bạn sử dụng WinSCP để kết nối vào máy chủ server/vps

Tại ảnh dưới bạn chọn New Session để tạo cửa sổ và nhập vào thông tin root

Bạn chọn YES để tiếp tục.

Giao diện hiển thị ra, tại đây bạn có thể tùy chỉnh file với giao thức SFTP rồi.

Để mở cửa sổ terminal bạn click chọn vào biểu tượng như ảnh, sẽ hiển thị ra giao diện terminal băng putty.

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com
  • Ghé thăm website AZDIGI để tham khảo dịch vụ hosting/VPS tốt nhất Việt Nam.
Bình chọn lsvr_kba