Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn backup/import database trên VPS

Một số trường hợp bạn cần backup lại database và VPS bạn lại không sử dụng bất kỳ control panel nào cả. Hoặc bạn cần import database lên nhưng database quá lớn đến vài trăm MB thì bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện backup và import database trên VPS một cách nhanh chóng và đơn giản.

1. BACKUP DATABASE

Bạn thực hiện dump database bằng lệnh sau

 mysqldump --opt -u dotr_dotrungquan -p dotr_dotrungquan > filebackupdatabase.sql

Chú thích:

  • – u dotr_dotrungquan : user của database
  • – p dotr_dotrungquan : Tên của database
  • filebackupdatabase.sql : Tên file backup muốn lưu
  • –opt : Các tùy chọn mysqldump

Sau khi bạn chạy lệnh trên hệ thống sẽ hỏi passowrd database, bạn cẩn thận nhập passwd chính xác vào nhé

2. IMPORT DATABASE

Sau khi bạn đã tạo database hoàn tất và lưu lại thông tin database bao gồm: user data, username , passwd bạn di chuyển đến thư mục chưa database mà đã upload lên VPS và chạy lệnh sau như

mysql -u dotr_import -p dotr_import < filebackupdatabase.sql

Chú thích:

  • – u dotr_import : user của database
  • – p dotr_import : Tên của database
  • filebackupdatabase.sql : Tên file backup đã lưu (file backup muốn phục hồi)

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com
Bình chọn lsvr_kba