Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sử dụng Akismet ngăn chặn Spam bình luận trong website WordPress

Giới thiệu

Akismet WordPress là plugin phổ biến nhất để chặn spam comments là Akismet. Plugin này gửi tất cả comments tới Akismet servers, nơi xử lý chúng bằng những thuật toán phức tạp. Nếu bình luận được xác nhận là spam, Akismet sẽ tự loại nó ra.

Cài đặt và lấy API

Bước 1: Cài đặt plugin Akismet

Bạn cần đăng nhập vào quản trị WordPress để cài đặt Plugin này như ảnh bên dưới.

Hoặc bạn có thể download trực tiếp Plugin từ WordPress.org về tại đây

Bước 2: Đăng ký tài khoản và lấy API

Tại ảnh dưới bạn chọn gói Free hoặc trả phí tùy theo nhu cầu sử dụng  của bạn.

Bạn nhập vào thông tin tài khoản, tick chọn các yêu cầu và chuyển về gói Free là $0 như ảnh trên và chọn Continue

Sau đó sẽ hiển thị API KEY cho bạn.

Truy cập vào WordPress Cài đặt => Akismet và nhập API vào sau đó lưu lại

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com
  • Click vào website AZDIGI để tham khảo dịch vụ hosting/VPS tốt nhất Việt Nam.
Bình chọn lsvr_kba