Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn tạo liên kết giới thiệu

Liên kết tiêu chuẩn

Ngay sau khi bạn đăng nhập thành công vào trang https://aff.azdigi.com, bạn sẽ có thể thấy ngay liên kết giới thiệu của bạn và liên kết này sẽ dẫn đến trang chủ azdigi.com.

Nếu một người nào đó nhấp vào liên kết này và thực hiện mua hàng trên website azdigi.com thì bạn sẽ nhận được huê hồng, dù cho người giới thiệu có truy cập vào các trang con trong website hoặc tắt trình duyệt và mở lại thì bạn vẫn sẽ nhận được huê hồng khi khách hàng đăng ký dịch vụ.

Liên kết tùy chỉnh

Mặc định liên kết tiêu chuẩn sẽ truy cập vào trang chủ https://azdigi.com, nếu bạn muốn một liên kết giới thiệu dẫn tới trang khác tại AZDIGI thì có thể sử dụng liên kết giới thiệu tùy chỉnh. Để tạo liên kết giới thiệu tùy chỉnh, bạn truy cập vào Đường dẫn theo dõi tùy chỉnh => Liên kết đến trang khác.

Sau đó bạn nhập một liên kết dẫn tới vào và ấn nút Tạo liên kết của tôi.

Và bây giờ bạn có thể sử dụng liên kết tùy chỉnh đã được tạo phía dưới để bắt đầu đi giới thiệu.

Chúc bạn thành công.

5 / 5 ( 1 bình chọn )