Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pro Mail Hosting: Hướng dẫn tạo tài khoản mail trên cPanel

Ở dịch vụ email hosting tại AZDIGI có một ưu điểm là bạn có thể quản lý mail ở control cPanel. Và bài viết đầu tiên hướng dẫn mail trong cPanel mình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện tạo tài khoản email đầu tiên như sau.

Bạn đăng nhập vào quản trị dịch vụ trong my.azdigi.com

Chọn Dịch vụ(Services) => Dịch vụ của tôi (My Services) chọn dịch vụ mail tương ứng sử dụng.

Sau đó bạn chọn biểu tượng cPanel như ảnh bên dưới.

Tại giao diện cPanel bạn tìm đến phần EMAIL và chọn Email Accounts để bắt đầu tạo email.

Sau khi vào Email Accounts chọn CREATE để tạo mới.

Bây giờ bạn xem ảnh bên dưới để thực hiện tạo tài khoản, mình sẽ chú thích một số dòng như sau.

  • Username: Nhập vào tên tài khoản email,
  • Password: Bạn nhập vào pass của bạn, mình khuyến khích chọn GENERATE để hệ thống tự sinh ra pass bảo mật.
  • Storage Space: Nhập vào dung lượng cho mổi tài khoản

Lưu ý: Các thông số khác bạn có thể để mặc định

Sau khi đã nhập xong bạn chọn CREATE để tạo

Bây giờ bạn hãy quay lại để xem tài khoản email đã được tạo như bên dưới.

Để login vào webmail bạn chọn CHECK EMAIL.

Để xem các thông số kết nối với ứng dụng bên thứ 3 bạn chọn CONNECT DEVICES

Như vậy mình đã hướng dẫn bạn thực hiện hoàn tất các bước thêm tài khoản mail vào cPanel. Để tìm kiếm các tài liệu sử dụng mail bạn có thể truy cập vào Hướng dẫn mail hosing tại link bên dưới Hướng dẫn mail hosting: https://huongdan.azdigi.com/email-hosting/

5/5 - (1 bình chọn)