Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Chuyển hướng website bằng plugin SEO Redirection

Với thao tác chuyển hướng website có thể thực hiện được qua cách tuỳ chỉnh trực tiếp từ file .htaccess, tuy nhiên nếu vẫn chưa quen với các câu lệnh thì bạn vẫn có thể setup redirect web bằng plugin hỗ trợ là SEO Redirection.

Click vào website AZDIGI để tham khảo dịch vụ hosting/VPS tốt nhất Việt Nam.

Plugin này hỗ trợ và quản lí số lượng lớn các redirect dễ dàng đồng thời giúp việc chuyển hướng website khi người dùng chuyển sang xây dựng web ở địa chỉ mới.

Tìm kiếm với plugin tên SEO Redirection sau đó cài đặt và kích hoạt.

Sau khi kích hoạt plugin, chọn đến Setting/SEO Redirection để tuỳ chỉnh

Chọn Add New, ở đây sẽ thực hiện redirect từ trang domain.com/google => google.com

Như vậy là bạn đã thực hiện redirect khi truy cập từ địa chỉ domain.com/google => google.com hoàn tất

Bình chọn lsvr_kba