Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn kiểm tra inodes trên vps

Như các bạn đã biết với hệ điều hành Linux , thông số inodes trên VPS rất quan trọng thông số này được hiểu là số lượng file và tập tin được chứa trên ổ cứng và thông số này sẽ được giới hạn tùy vào hệ thống cụ thể.

Trong một số trường hợp, các dịch vụ báo lỗi , no space left on device…. ,do không còn không gian để chứa các file, tập tin liên quan, thực hiện kiểm tra dung lượng ổ cứng bằng lệnh df -h thấy dung lượng ổ cứng vẫn còn trống.

Với trường hợp này, sẽ cần lưu ý kiểm tra thông số inode , bằng cách thực hiện lệnh df -i

Tại ảnh trên bạn sẽ thấy số lượng INODES đã full 100%

Chú thích:

Cột IUSER% hiện thông số 100% , điều này có nghĩa số lượng file tập tin được phép lưu trữ đã đạt giới hạn max.

Để hệ thống hoạt động bình thường trở lại, sẽ cần giải phóng thông số inodes, trước tiên sẽ cần kiểm tra và xác định thư mục, đường dẫn nào đang chiếm thông số inodes cao nhất, từ đó xác định các file, thư mục không cần thiết và tiến hành xóa

Bạn có thể thực hiện kiểm tra chi tiết bằng lệnh này

find / -xdev -printf '%h\n' | sort | uniq -c | sort -k 1 -n

Sau khi đã xác định được file, thư mục chiếm nhiều inodes thì bạn có thể từ đó và xóa để trống INODES.

 

Chúc bạn thực hiện thành công!

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com
Bình chọn lsvr_kba