Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tag: lastlogin

1 Article

Hướng dẫn kiểm tra thông tin lịch sử Login vào cPanel

cPanel là một bảng điều khiển lưu trữ web rất phổ biến hiện nay. Nó được sử dụng để quản lý các trang web riêng lẻ có thể xem được bên trong mỗi tài khoản cPanel này. Các thông tin nhật ký, hiển thị danh sách các địa chỉ IP đã truy cập vào tài khoản cPanel. Với nhật ký lưu lại này sẽ giúp bạn kiểm soát tốt và đảm bảo được tính bảo mật cao cho mổi tài khoản cPanel.